heads
หน้าแรก ประวัติหิน การสั่งซื้อ เกี่ยวกับเรา ติดต่าเรา manu6


                                                                                                                        "วิธีการล้างหิน"

               1. ล้างด้วยพลังจากดวงอาทิตย์
                                    
                               หินชนิดต่างๆ ที่ได้มาใหม่ ควรวางไว้กลางแจ้งเพื่อรับพลังจากดวงอาทิตย์ โดยวางไว้บนวัตถุทีทนความร้อนได้ดี เนื่องจากหินบางชนิด มีคุณสมบัติ
                       
               ในการรวมแสง จึงอาจทำให้วัตถุที่รองรับอยู่นั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้่น จนสามารถติดไฟได้ วิธีล้างด้วยแสงอาทิตย์นี้ เหมาะกับหินที่ได้มาใหม่ยังไม่รู้ที่มาที่ไป จึงต้อง
                      
               คิดเอาไว้ก่อนว่าอาจได้รับพลังด้านลบมา จึงจำเป็นมากในการชำระล้าง เพื่อหินจะได้สะสมพลังงานที่เข้มแข็งทรงอานุภาพมาไว้ในตัวมัน

               
               2. ล้างด้วยพลังจากแสงจันทร์

                             แสงจันทร์เป็นพลังที่ช่วยให้เกิดความนุ่มนวล เป็นพลังแห่งเพศหญิงเหมาะที่จะชำระล้างหินที่เป็นพลังเพศหญิงอย่างยิ่ง โดยการนำไปวางไว้กลาง

               แจ้งในยางค่ำคืน โดยเฉพาะคืนที่พระจันทร์เต็มดวง เพื่อให้หินได้สะสมพลังแห่งความอ่อนโยนนุ่มนวลเอาไว้ อีกทั้งยังได้รับพลังจากน้ำค้าง ซึ่งเท่ากับเพิ่มพลัง

               ด้านบวกให้กับหินของคุณได้อีกด้วย

            
               3. ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำทะเล

                              ตักเกลือทะเล 2-3 ช้อน ละลายกับน้ำอุ่น เพื่อแช่หินให้ท่วมทิ้งไว้ทั้งคืน หรืออย่างน้อย 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำไปล้างกับน้ำสะอาดอีกครั้ง ซับน้ำออก

               และผึ่งลมไว้ให่้แห้ง ถ้าเป็นน้ำทะเลก็ควรนำไปล้างในทะเลก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นก็ตักน้ำใส่ภาชนะมาแช่หินที่ต้องการล้าง ระยะเวลาในการแช่ก็พอๆ กัน น้ำจะ

               ช่วยในการดูดซึมเอาพลังงานด้านลบที่สะสมอยู่ในหินออกไป และเกลือมีคุณสมบัติในการจำแนกพลังงานที่มีอยู่ในหินให้ืำทำงานกับร่างกายและจิตใจได้อย่างมี

               ประสิทธิภาพ

               
               4. ล้างโดยน้ำธรรมดาไหลผ่าน

                              หลังกาีรใช้งานของหินชนิดต่างๆ เมื่อต้องการชำระล้างพลังด้านลบก็ให้นำหินนั้นไปวางรองไว้ใต้ก็อกน้ำ โดยเปิดให้นำประปาไหลผ่าน นานจนตัวเอง

               พอใจ (10-20 นาที) ถ้าจะให้ดี ควรล้างกันน้ำผนตอนฝนตกหนักได้พักใหญ่แล้ว จะมีพลังในการชำระล้างสูง เพราะในช่วงเวลานั้นธาตุทั้ง 4 จะปล่อยพลังธรรมชาติ

               ที่มีอานุภาพมากออกมา


               5. ล้างด้วยเครื่องหอม

                               เป็นวิธีที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพมากที่สุด เหมาะกับหินที่มีขนาดใหญ่ ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย เครื่องหอมต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ การใช้กำยานที่มี

               กลิ่นหอมจากไม้จันทร์ และอื่นๆ หรือไม่ก็ใช้น้ำมันจากสมุนไพรและน้ำมันจากดอกไม้่ในการทำความสะอาดด้วยไอระเหยของกลิ่นหอม จากการชำระล้างด้วยวิธีนี้

               ่จะช่วยขับพลังงานที่เราไม่ต้องการให้ออกไปจากหิน และเชื่อกันว่า กลิ่นหอมนั้นมีคลื่นความถี่ของเสียงกังวานสูง จะช่วยเพิ่มเสียงกังวานลงไปในผลึกของหิน

               ชนิดต่างๆ ด้วย


               6. ล้างโดยผ่านควันธูป

                              ในที่นี้หมายถึงว่า ยามเมื่อคุณไปในสถานที่ที่มีคนกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจุดธูป ไหว้พระ อนุโลมให้ใช้หิ้งพระหรือห้องพระที่บ้านได้ ให้นำหิน

               ที่ต้องการชำระล้าง ไปวนเหนือกระถางธูป โดยเริ่มจากวนซ้าย 3 รอบ และวนขวา 3 รอบ         

                                                                                                                                                                                                   ที่มา : มหัศจรรย์พลังหินบำบัด


                                                           

                                                                                                                 nalak