heads
หน้าแรก ประวัติหิน การสั่งซื้อ เกี่ยวกับเรา ติดต่าเรา manu6


                                                                                                                  
                                                                                                                    หินมุกดาหาร
                   
                   มุกดาหาร เป็นหินที่จัดอยู่ในอัญมณีชุดนพเก้าของไทย เชื่อกันว่าหินชนิดนี้จะใสสว่างหรือสดใสเหมือนหยดน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวันพระจันทร์เต็มดวง หรือในชื่อไทย

           อีกชื่อหนึ่งว่า จันทรกานต์ ถือเป็นหินที่เสริมสิริมงคลให้กับผู้สวมใส่อีกชนิดหนึ่ง
             

Kmook1 Kmook2                                                                                                               "ความเชื่อเกี่ยวกับมุกดาหาร"
                      
                  มุกดาหารมีสรรพคุณในการบำบัิดรักษาอาการในคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมไร้ท่อ และต่อมต่างๆ ในร่างกายทั้งหมด อีกทั้งยังรักษาโรคลมชัก อาการช็็อกหมดสติ

           รักษาไข้ไทรอยด์ หรืออาการท้องเสีย
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                 ที่มา : หนังสือมหัศจรรย์พลังหินบำบัด


                                                           

                                                                                                                 nalak